top of page

Neuro Emotionele Integratie

N.E.I. staat voor Neuro Emotionele Integratie.

Het is een methode welke zich richt op het bewust worden van wat ons onbewust bezig houdt, op een zachte manier en is gebaseerd op de oosterse en westerse behandeltechnieken.

 

De oorzaak voor het doen ontstaan van ziekte kan betrekking hebben op emoties of gebeurtenissen die we ver weg hebben gestopt in ons geheugen.

Zelfs zo ver dat we het ons niet meer bewust zijn, maar wat wel zijn invloed heeft op hoe we ons voelen, gedrag en functioneren (lichamelijk/geestelijk).

 

Vanuit de holistische behandelwijze zie ik de mens als een geheel van lichaam en geest. De mens is een energetische eenheid, wat betekent dat het fysiek ziek zijn, een emotionele oorzaak kan hebben en andersom. Het een hangt bijna altijd samen met het ander. Het is de verstoring in de energie (energetische individuele trillingsfrequenties van het lichaam) dat zorgt voor het ontstaan van de klacht. De behandeling is er dan ook op gericht deze verstoring op te heffen, zodat je energie weer vrij kan stromen, het zelfhelend vermogen weer hersteld wordt en je van daaruit weer in je eigen kracht komt te staan.

Iedere sessie start ik vanuit de 5 Elementen (Vuur, Aarde, Metaal, Water en Hout). De 5 Elementen staan voor alles m.b.t. tot je gehele zijn en waar het leven voor staat (van begin tot eind). Via het onbewuste meet ik uit (met behulp van een biotensor) welk element verzwakt is, en wat je nodig hebt om energetisch weer in je eigen kracht te komen. 

In de behandelmethodieken die ik toepas, werk ik met behulp van protocollen, verschillende methodieken, een biotensor (energetisch meetinstrument), energetisch testmateriaal (filters) en ondersteunende hulpmiddelen zoals natuurlijke remedies (bijv. homeopathische middelen), aromatherapie, stenen en kaarten.

 

Het weer in balans brengen van je eigen unieke trillingsfrequenties, werkt diep door en je lichaam (systeem) kan behoefte hebben aan een moment van rust om het geheel een plek te geven. Voor vervolg afspraken hou ik dan ook overwegend een periode aan van ca. 3 weken, om jouw systeem tijd te geven. De hoeveelheid behandelsessies is afhankelijk van je vraagstelling/klacht en waar je (vooral) zelf behoefte aan hebt.  

 

Vlinder website 60638785_xl.jpg
bottom of page