top of page

Toegepaste Methodieken

 

Ik start een consult vanuit de NEI methode en dan specifiek vanuit de 5 Elementen (Vuur, Aarde, Metaal, Water en Hout). De 5 Elementen staan voor alles m.b.t. tot je gehele zijn en waar het leven voor staat (van begin tot eind). Via het onbewuste meet ik uit (met behulp van een biotensor) welk element verzwakt is, en wat je nodig hebt om energetisch weer in je eigen kracht te komen. 

In de behandelmethodieken die ik toepas, werk ik met behulp van protocollen, verschillende methodieken (NEI, Systemisch werk, NLP), energetisch testmateriaal (filters) en ondersteunende hulpmiddelen zoals natuurlijke remedies (bijv. homeopathische middelen), stenen en kaarten.

 

 

N.E.I.

N.E.I. staat voor Neuro Emotionele Integratie.

Het is een methode welke zich richt op het bewust worden van wat ons onbewust bezig houdt, op een zachte manier en is gebaseerd op de oosterse en westerse behandeltechnieken.

 

De oorzaak voor het doen ontstaan van ziekte kan betrekking hebben op emoties of gebeurtenissen die we ver weg hebben gestopt in ons geheugen.

Zelfs zo ver dat we het ons niet meer bewust zijn, maar wat wel zijn invloed heeft op hoe we ons voelen, gedrag en functioneren (lichamelijk/geestelijk).

De mens is een energetische eenheid, wat betekent dat het fysiek ziek zijn, een emotionele oorzaak kan hebben en andersom. Het een hangt bijna altijd samen met het ander. Het is de verstoring in de energie (energetische individuele trillingsfrequenties van het lichaam) dat zorgt voor het ontstaan van de klacht. De behandeling is er dan ook op gericht deze verstoring op te heffen, zodat je energie weer vrij kan stromen, het zelfhelend vermogen weer hersteld wordt en je van daaruit weer in je eigen kracht komt te staan.

N.L.P.

N.L.P. staat voor Neuro Linguïstisch Programmeren.

Wanneer er tijdens het consult nodig blijkt, pas ik ook technieken van NLP toe. NLP wordt gezien als communicatiemodel, maar is meer dan dat. Deze methode maakt duidelijk dat onze gedachten, gedrag en handelen mede wordt bepaald door (voorgeprogrammeerde) ideeën, overtuigingen en onbewuste reacties. Deze methode helpt om innerlijke ervaringen, gedachten en overtuigingen die belemmeren te transformeren, zodat het niet langer in de weg staat om verlangens en doelen te realiseren.

Systemisch werken

Deze methode werkt weer in op een andere laag van het onbewuste. Het wordt ook wel de "onderstroom" genoemd. 

Deze methode is er op gericht zichtbaar te maken wat je onbewust vanuit een collectief (bijv. je familie, ouders, voorouders) met je meedraagt. Dat kunnen bijvoorbeeld de emoties zijn die je hebt gevoeld en eigengemaakt van je ouders of grootouders. Maar ook het onbestemde gevoel van het niet "je eigen plek" (bijv. het niet gezien voelen) kunnen innemen in een systeem (familie, werk, omgeving). 

Deze methode vormt een mooie aanvulling op de verdieping van het helingsproces van jezelf.

De combinatie van methodieken is er op gericht het weer in balans brengen van je eigen unieke trillingsfrequenties. Een sessie werkt diep door en je lichaam (energetisch systeem) kan behoefte hebben aan een moment van rust om het geheel een plek te geven.

Over het algemeen is één sessie voldoende voor jouw hulpvraag en mag je daarna ervaren wat dit voor jou doet. Door het loslaten van datgene wat je belemmert, ontstaat er ruimte en het kan daardoor duidelijk worden dat er nog iets anders (datgene wat je belast) onderzocht mag worden. Dit vormt dat een nieuwe hulpvraag.  

Voor vervolg afspraken hou ik dan ook overwegend een periode aan van ca. 3 weken, om jouw systeem tijd te geven. De hoeveelheid behandelsessies is afhankelijk van je vraagstelling/klacht en waar je (vooral) zelf behoefte aan hebt.  

 

73269330_l.jpg
bottom of page