top of page

Energy Healing

Als aanvullende behandelmethode, kan er tijdens de N.E.I. behandeling naar voren komen dat er behoefte is aan Energy Healing.

Een behandeling van Energy Healing kan bestaan uit een combinatie van Reiki, het harmoniseren van de Chakra’s en/of Soul Body Fusion®.

 

De westerse vertaling van Reiki is “Universele levensenergie”. Bij het toepassen van Reiki gaat het om de overdracht van energie via de handen, om energieblokkades te verhelpen opdat energie weer vrij door het lichaam kan stromen. Reiki maakt los en voert af. Het helpt om het lichaam zichzelf te zuiveren. Daarbij bepaalt het lichaam zelf waar het de energie het hardst nodig heeft. 

 

Naast Reiki kan er eveneens behoefte zijn aan het energetisch weer in balans brengen van de Chakra’s. De voornaamste Chakra’s, wielen van energie, bevinden zich in het lichaam van het stuitje tot de kruin van het hoofd. Wanneer een Chakra te snel, te langzaam of niet draait, heeft dit effect op het lichamelijk en/of geestelijk welbevinden.

De combinatie van Reiki en het harmoniseren van de Chakra’s, draagt bij aan het herstellen van de energiestromen en brengt zowel lichaam als geest tot ontspanning.

 

Soul Body Fusion® is een relatief nieuwe, eenvoudige krachtige energetische techniek. Het werkt direct op een rustige en diepe manier door in je systeem. Het helpt om de energie van de ziel volledig in de cellen te brengen en je af te stemmen op je eigen lichaamskracht. Toepassen van deze techniek gebeurt o.a. middels twee opeenvolgende momenten van stilte meditatie.  

 

 

110034313_l.jpg
bottom of page